Menu
Oprogramowanie skrojone
na miarę
Wybór oprogramowania jest procesem trudnym i czasochłonnym, wymaga dogłębnej analizy potrzeb i problemów z jakim boryka się przedsiębiorstwo w codziennej pracy. Specyfika branży lub wewnętrzne rozwiązania stosowane w firmie wymagają indywidualnego podejścia, właśnie tu z pomocą przychodzą dedykowane rozwiązania.

Skomplikowane problemy i zawiłe procesy to nasza specjalność!
Pomagamy firmom znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania dostosowane do ich bieżących i przyszłych potrzeb.
System Rapidlynx jest dedykowanie konfigurowalny co sprawia, że jest wyjątkowo elastyczny. Zawiera szereg funkcji i modułów, które mogą być indywidualnie dostosowane i rozwijane na potrzeby użytkowników. Jednocześnie nie posiada wad oprogramowania tworzonego na zamówienie.
Czym system Rapidlynx różni
się od przeciętnego dedykowanego oprogramowania?
Sprawdź, jakie korzyści dla Twojej firmy daje wdrożenie dedykowanie skonfigurowanego systemu Rapidlynx!
Rapidlynx zachowuje się jak dedykowany system, ale nie posiada jego wad!
Możliwość łatwego kształtowania programu w czasie ciągłym, dzięki czemu Rapidlynx rozwija się wraz z Twoją firmą.
Brak wstępnej wysokiej opłaty za uruchomienie/stworzenie systemu.
Wielokrotnie szybsze dodawanie nowych funkcjonalności.
Stała, miesięczna kwota za swobodne kształtowanie systemu i dowolne funkcje. Zarazem niższa w porowaniu z kwotą za utrzymanie wcześniej przygotowanego oprogramowania w innej firmie.
Obsługa infrastruktury serwerowej po stronie Rapidlynx.
Dostępność wysokiej klasy doradców, którzy pomogą wydobyć z oprogramowania maksimum korzyści dla Twojej firmy.
Możliwość zmiany funkcjonalności w trakcie realizacji, ze względu na nowe lub niewidoczne wcześniej elementy.
Aktualizacje zawarte w ramach usługi.
Obsługa indywidualnego konsultanta, powodująca iż z Rapidlynx pracuje się jak z własnym działem IT jednak za wielokrotnie niższą cenę.
Brak konieczności robienia obszernej i szczegółowej specyfikacji.
System Rapidlynx niweluje
wady dedykowanego oprogramowania!
Dedykowane oporogramowanie poza znaczną ilością zalet obarczone jest również szeregiem wad, które mogą utrudnić implementację nowych rozwiązań w firmie, indywidualnie skonfigurowany system Rapidlynx pozwala zniwelować te problemy.
Nie posiada tzw. wady "wieku dziecięcego"
System Rapidlynx jest cały czas rozwijany, dlatego wady tzw. "wieku dziecięcego" usuwane są w czasie ciągłym. Nowe rozwiązania implementowane są na bieżąco dla wszystkich użytkowników.
Znakcznie krótszy czas wdrożenia systemu
Pracując z indywidualnie skonfigurowanym systemem Rapidlynx czas wdrożenia zostaje zredukowany do minimum. Okres implementacji jest kilkukrotnie krótszy w porównaniu z innym dedykowanym oprogramowaniem.
Znacznie niższa cena systemu
System Rapidlynx funkcjonuje w modelu SaaS dlatego koszt systemu nie jest dużym jednorazowym obciążeniem dla firmy.
Brak dodatkowych wysokich kosztów wdrożenia
W Rapidlynx klient nie ponosi opłaty wdrożeniowej.
Możliwość wprowadzania zmian w oprogramowaniu
Dobrze prosperująca firma ciągle się rozwija, zmieniają się priorytety i założenia dlatego zmiany w oprogramowaniu są rzeczą wynikającą z tych zewnętrznych czynników. System Rapidlynx jest bardzo elastyczny i pozwala użytkownikowi na całkowitą zmianę modelu pracy w trakcie jego używania.
Wsparcie przeszkolonego personelu
Pracując z dedykowanie skonfigurowanym systemem Rapidlynx użytkownik cały czas ma dostęp do pomocy technicznej oraz wsparcia indywidualnego specjalisty.
Ciągły rozwój oprgramowania
System Rapidlynx jest dynamicznie rozwijającym się narzędziem. Bieżące aktualizacje dostępne są dla wszystkich użytkowników.
Możliwość przetestowania
Rapidllynx udostępnia klientowi wersję demonstracyjną oraz umożliwia spojrzenie na system z perspektywy różnych grup użytkowników.
Brak kosztów związanych z rozwojem oprogramowania
System Rapidlynx aktualizowany jest na bieżąco. Klienci nie ponoszą kosztów związanych z rozwojem oprogramowania.
Niweluje konieczność utrzymywania działu IT w firmie
Standardowe oprogramowanie dedykowane nie posiada wspracia programistycznego lub wymaga dodatkowego wynajęcia/stworzenia działu IT. W przypadku Rapidlynx rozbudowa systemu dla użytkownika odbywa się bez udziału programistów.
Umów się na bezpłatną konsultację!
Oferta Rapidlynx dostosowywana jest do sposobu funkcjonowania firmy.
Aby spersonalizować ofertę umów się na bezpłatną konsultację.
Lista leadów ubezpieczeniowych Zamknij
+