Menu

Twój system ERP na bazie Rapidlynx

Pozyskiwanie klientów
 •  
  Indywidualnie zaprojektowane procesy sprzedażowe.
 •  
  Dowolna ilość leadów z konfigurowalnym podziałem szans sprzedażowych.
 •  
  Integracja ze stronami i portalami pozyskującymi leady sprzedażowe.
 •  
  Konfigurowalne przypomnienia e-mail/sms szans sprzedażowych.
 •  
  Uproszczony, dedykowany interfejs sprzedażowy.
 •  
  Możliwość flagowania leadów według dowolnych parametrów, np. leady przeterminowane, leady od szczególnej grupy klientów itp.
Obsługa klientów
 •  
  Dowolnie zaprojektowane konta klientów.
 •  
  Wygląd oraz funkcjonalność kont dostosowana do typu i potrzeb klienta.
 •  
  Dowolna ilość konfigurowalnych list klientów.
 •  
  Analizy klienta tworzone na bazie dowolnych wykresów, tabel czy podsumowań.
 •  
  Możliwość analizy dowolnych parametrów dotyczących klienta np. daty urodzin, długości współpracy oraz generowanie na ich podstawie odpowiednich akcji, np. wysyłka e-mail/przypomnienia.
 •  
  Możliwość analizy produktów zakupionych przez klienta i jeśli jest to, np. produkt cykliczny, wygenerowanie nowego leada przed potencjalnym zakupem.
Współprace partnerskie
 •  
  Możliwość tworzenia dowolnej ilości kont partnerów z konfigurowalnymi funkcjonalnościami.
 •  
  Możliwość zautomatyzowanego pozyskiwania leadów przez partnerów.
 •  
  Możliwość automatycznego obliczania prowizji partnerów.
 •  
  Możliwość udostępnienia partnerom dowolnej analityki dostępnej w głównej części systemu.
 •  
  Zautomatyzowana komunikacja przez system/sms/email pracowników z partnerami.
Zadania wewnętrzne/zewnętrzne
 •  
  Dowolne moduły realizacji zadań.
 •  
  Indywidualne procesy realizacji zadań.
 •  
  Tworzenie harmonogramów realizacji zadań.
 •  
  Zadania indywidualne i grupowe.
 •  
  Zautomatyzowane pilnowanie terminów realizacji.
 •  
  Dowolne moduły opisów/galerii/załączników.
Budowanie procesów
 •  
  Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości procesów realizacji zadań sprzedażowych, realizacji produktów, wniosków.
 •  
  Dowolne uprawnienia w procesach nadające dostęp użytkownikowi do poszczególnych części procesu.
 •  
  Intuicyjne poruszanie się po strukturze procesów dzięki modułowi guzików.
 •  
  Wizualizacja procesu na grafice.
Zautomatyzowane raporty
 •  
  Możliwość generowania dowolnych raportów w formie list, wykresów lub podsumowań.
 •  
  Dostępność raportów według nadanych uprawnień.
 •  
  Możliwość raportowania na różnych płaszczyznach (system/email/telefon).
 •  
  Możliwość pobierania raportów w formie pdf/word/excel.
 •  
  Automatyczne przypomnienia systemowe o braku raportu.
 •  
  Automatyczna analiza raportów.
Wykresy
 •  
  Możliwość generowania wykresów na bazie dowolnych danych i parametrów w systemie.
 •  
  Połączenie wykresów z listami w systemie, umożliwiające szybką analizę szczegółowych danych, które wygenerowały dane na wykresie.
 •  
  Możliwość umieszczenia wykresów w dowolnym miejscu w systemie.
Rozliczenia/Prowizje
 •  
  Możliwość tworzenia siatek prowizyjnych dla pracowników/grup/zespołów/partnerów/klientów.
 •  
  Możliwość automatycznego, bieżącego rozliczania prowizji.
 •  
  Wykresy prowizyjne.
 •  
  Generowanie zestawień do plików pdf/word/excel.
 •  
  Podgląd prowizji na koncie pracownika/partnera/klienta.
Ocena pracownika
 •  
  Możliwość tworzenia dowolnych parametrów pomiarowych.
 •  
  Analiza parametrów tworzących uzyskany obrót/przychód/ilość pozyskanych klientów.
 •  
  Analiza parametrów miękkich, np. ocena jakości wykonanego zadania, napisanego tekstu, ocena wykonanego projektu graficznego, ocena jakości i komfortu mieszkania.
 •  
  Moduł grywalizacji.
Automatyczne wykrywanie problemów
 •  
  Automatyczne wykrywanie bieżących problemów, np. brak osiągnięcia założonych wyników sprzedażowych, wykrycie przeterminowania dowolnego elementu/zadania.
 •  
  Raportowanie bieżących zagrożeń i pojawiających się problemów w module problemów.
 •  
  Analiza pojawiających się problemów oraz czasu reakcji i sposobu ich rozwiązywania.
 •  
  Raportowanie problemu zgodnie ze strukturą wewnętrzną firmy.
 •  
  Połączenie problemów z oceną pracownika.
Zarządzanie pracownikami
 •  
  Możliwość tworzenia dowolnych grup pracowników, np. Zarząd, Dyrekcja, Kierownik, Biuro, Handlowiec.
 •  
  Możliwość tworzenia struktury zespołów w firmie.
 •  
  Możliwość przypisania pracownika do wielu struktur w firmie jednocześnie.
 •  
  Możliwość tworzenia dowolnych kont pracowników z indywidualnymi podsumowaniami i wykresami.
 •  
  Możliwość zautomatyzowanego wychwytywania błędów popełnionych przez pracowników.
 •  
  Możliwość przydzielania dowolnych zadań pracownikom i łatwy monitoring postępu prac w danym zadaniu.
 •  
  Kalendarze pracowników.
 •  
  Karty urlopowe.
Integracje
 •  
  Możliwość integracji systemu z dowolną stroną lub serwisem www poprzez API, np. w celu pozyskania leadów poprzez stronę.
 •  
  Możliwość integracji z dowolnym systemem zewnętrznym poprzez API.
 •  
  Możliwość zautomatyzowanej integracji z systemami zewnętrznymi, opartej na przesyłaniu plików.
Dowolne potrzebne funkcjonalności
 •  
  Nowa funkcja 1
 •  
  Nowa funkcja 2
 •  
  Nowa funkcja 3
 •  
  ...
...
Umów się na bezpłatną konsultację!
Oferta Rapidlynx dostosowywana jest do sposobu funkcjonowania firmy.
Aby spersonalizować ofertę umów się na bezpłatną konsultację.
Lista leadów ubezpieczeniowych Zamknij
+