Menu

System ERP - Firma projektowa

Podnieś efektywność zarządzania projektami!

System pozwala na zdefiniowanie własnych produktów graficznych przypisanych do odpowiednich grup (druk, web, motion itp.). Produkty te mają możliwość wygenerowania indywidualnego briefa, na bazie którego pracownik zleca lub wykonuje zadania. Dzięki briefom pracownik zawsze wie jakie informacje musi aktualnie pozyskać od klienta lub zleceniodawcy, aby wykonać projekt. Po realizacji zlecenia system automatycznie wyśle grafikę do klienta i poprosi go o wystawienie oceny.

Tworzenie indywidualnych produktów graficznych (banner, strona www itp.).
Definiowanie indywidualnego briefa dla produktów, nadzorowanie aktualnego statusu projektu.
Moduł przypomnień i automatycznego zlecania projektów.
Zarządzanie podwykonawcami, drukarniami i freelancerami

System pozwala nie tylko na zintegrowanie wszystkich procesów wewnętrznych, ale również wspiera procesy zewnętrzne. W łatwy sposób zdefiniujesz podwykonawców i freelancerów oraz wprowadzisz ich w proces realizacji zleceń. Umożliwi to efektywne zarządzanie tymi źródłami, jakością dostarczanych usług, rozliczeniami czy monitorowanie prowadzonych przez nich projektów.

Wprowadzenie podwykonawców i ich rozliczeń do systemu.
Usprawnienie procesu projektowego od briefu aż po druk.
Monitorowanie pracy freelancerów i podwykonawców.
Usprawnij komunikację z klientami!

Rapidlynx dostarcza narzędzia i moduły, które pozwolą Ci na podniesienie jakości komunikacji z Twoimi klientami.

Klient ma możliwość realnego udziału w prowadzonych dla niego projektach i sprawnej komunikacji z obsługującym go zespołem lub grafikiem. Może również oceniać zrealizowane projekty oraz pracę zespołu. System udostępnia opcję wygenerowania dostępu do panelu administracyjnego dla Twoich klientów, w którym będą mieli podgląd bieżących prac, śledzenia aktualnego statusu zadań lub strategii, możliwość pobrania raportów czy komunikacji z zespołem.

Indywidualne konto dla Twoich klientów.
Automatyczne generowanie raportów z prowadzonych prac.
Możliwość wystawiania ocen dla zrealizowanych projektów.
Lista leadów ubezpieczeniowych Zamknij
+