Menu

System ERP - Agencja PR

Zarządzaj strategiami i zadaniami!

System umożliwia zdefiniowanie strategii na podstawie zadań jakie powinny zostać wykonane dla klientów w danym okresie lub przedziale czasowym. Automatycznie przypilnuje przebiegu ich realizacji oraz poinformuje o bieżących postępach prac czy pojawiających się zagrożeniach. Rozwiazanie to doskonale wspomaga planowanie pracy zespołów, ale również usprawnia zarządzanie czasem i zasobami.

Dodatkową zaleta są moduły, które pozwolą na integrację z systemami monitorującymi media (np. IMM) oraz automatycznie wygenerują raporty dla Klienta lub Zarządu.

Planowanie strategii krótkoterminowych i długoterminowych.
Integracje z systemami monitorujacymi media (IMM) i automatyczne raporty dla Twoich klientów.
Automatyczne powiadomienia o pojawiających się zagrożeniach lub zbliżających terminach realizacji.
Podnieś wydajność pracy swojego zespołu!

System uporządkuje pracę zespołów i pracowników co pozwoli im na zwiększenie efektywności i usprawnienie planowania. Pracownik będzie wiedział jakie zadania ma aktualnie do wykonania oraz otrzyma informację, jeśli pojawią się jakieś problemy w procesie ich realizacji. Dodatkowym atutem wspomagającym zarządzanie zasobami ludzkimi jest wprowadzenie systemu ocen i gratyfikacji, elementów grywalizacji czy możliwość monitorowania pracy całych zespołów lub pojedynczych pracowników.

Zwiększenie efektywności pracy zespołów.
Automatyzacja zadań i prowadzonych strategii.
Realizacja założonych planów i wewnętrzna organizacja pracy.
Przenieś komunikację z klientami na wyższy poziom!

Obecnie klienci coraz chętniej uczestniczą w prowadzonych dla nich procesach i strategiach, aby ułatwić im komunikację z zespołem i monitorowanie bieżących postępów system udostępnia możliwość wygenerowania indywidualnych kont klientów. Z poziomu swojego konta klient ma możliwość nie tylko uczestniczenia w bieżących zadaniach, ale również pobierania aktualnych raportów i zamawiania dodatkowych usług. 

Indywidualne konto dla Twoich Klientów.
Automatyczne generowanie raportów z prowadzonych prac.
Możliwość wystawiania ocen dla zrealizowanych projektów.
Lista leadów ubezpieczeniowych Zamknij
+