Menu

System ERP - Agencja finansowa

Podstawa pozyskania klienta - praca na leadach

Każda agencja finansowa ma swój unikalny sposób na pozyskiwanie leadów, dlatego kluczowe jest aby sposób dodawania leadów był zoptymalizowany pod ten konkretny sposób, sprawiając iż optymalna praca na leadzie staje sie bardzo intuicyjna.

Możliwość zaimportowania bazy leadów.
Możliwość uruchomienia konta partnera, który będzie dodawał leady.
Dowolna konfiguracja listy leadów oraz formularza leada (formularz może zawierać dowolną ilość pól i zakładek).
Automatyczne połączenie leada z dalszą częścią pracy poprzez odpowiednie skonfigurowanie procesu.
Automatyczne dowolnie konfiguracje przypominajek i alertów w kwestii problemów i opóźnień w leadach.
Skuteczna komunikacja

Skuteczna komunikacja na etapie kompletowania dokumentów, aż do podpisania umowy.

Każdy pracownik ma łatwy i dostosowany do siebie dostęp do systemu.
System przypomina automatycznie o opóźnieniach i brakach.
Intuicyjny proces umożliwia podział spraw pod względem etapów.
Zaawansowane analizy / Wyznacznia celków

Dowonle wykresy dowolnego typu na dowolnie rozmieszczonych planszach, dowolnie skonfigurowane dla każdego procawonika lub ze względu na pełnioną funkcję, oraz dowolne wyznaczanie celów.

Dowolne przjrzyste wykresy.
Dowolna ilość zakładek z wykresami.
Dla każdego stanowiska możliwość skonfugurowania innych wykresów.
Możliwość łatwego wyznaczania celów oraz zaznaczania ich na wykresach.
Automatyczne pilnowanie realizji celów poprzez komunikowanie problemów tam, gdzie cel nie jest realizowany zgodnie z założeniami.
Lista leadów ubezpieczeniowych Zamknij
+