Menu

Zarządzanie zasobami

Ostatnio tak bardzo popularny Performance Improvement Plan, czyli sposób na podniesienie efektywności pracy wymaga poświęcenia dużej ilości czasu przez Zarząd, Managerów czy specjalistów z działu HR. Plan ten przewiduje ocenę pracowników według systemu ocen przyjętego przez firmę, np. w systemie rocznym, kwartalnym czy miesięcznym zgodnie z wytycznymi i celami przyjętymi przez organizację.

Rzetelna ocena pracowników rzeczywiście może stanowić nie lada wyzwanie, dlatego w Rapidlynx zastosowaliśmy rozwiązania, które zdecydowanie usprawnią ten proces.

Zarząd lub Właściciel może z góry określić parametry według których oceniani będą pracownicy. W systemie przewidziana została również możliwość zdefiniowania celów niezbędnych do osiągniecia przez danego pracownika w trybie dziennym miesięcznym lub rocznym oraz przypisanie pełnionych przez niego funkcji (np.: 50% Manager, 50% Specjalista), na ich podstawie określane są wyniki jakie powinien osiągać. Możliwe jest również ustalenie procentowej odpowiedzialności za klienta lub daną strategię.

Możliwości parametryzowania pracy jest nieskończenie wiele, mogą być przypisane zarówno do pojedynczych pracowników jak i całych zespołów. Oceny mogą być przydzielane, np. ze względu na terminowość, planowanie, realizację planu, parametry pomiarowe strategii, ocenę zadań, realizację zadań kluczowych lub innych.

Kolejną istotną funkcją pod względem podnoszenia efektywności pracy jest zdecydowanie wprowadzenie elementów grywalizacji. Pracownicy widzą swoje bieżące wyniki i mają realny wpływ na ich podwyższenie. Stopnie za efektywność przyznawane są na zasadzie punktacji zgodnie z realizacją wyznaczonych celów oraz otrzymane oceny. Zarząd ma możliwość wprowadzenia nagród dla najlepszych pracowników ze względu na osiągnięte wyniki, nagrody te umieszczane są wtedy na podsumowaniu grywalizacji.

Zastosowanie tych funkcji przynosi wiele zalet dla Zarządu lub Właściciela, nie mniej jednak zdecydowanie tą najważniejszą jest podniesienie wydajności pracy w całej firmie. Od teraz ocena pracowników wykonywana będzie automatycznie, bez konieczności przeprowadzania dodatkowych analiz.

Korzyści:
Znaczne podniesienie efektywności pracy w organizacji.
Zmniejszenie czasu niezbędnego do wykonania oceny pracownika do minimum.
Pracownicy są parametryzowani pod różnymi kątami, Zarząd otrzymuje końcowy wynik ich pracy.
Błyskawiczna ocena pracy, nie wymagająca dodatkowych analiz.
Podniesienie wyników poprzez wprowadzenie grywalizacji.
Pracownik ma jasno sprecyzowane wytyczne oceny, ma więc możliwość monitorowania swojej pracy i poprawiania wyników.
Analizy i parametry pomiarowe niezbędne dla Managerów.
Wgląd kierownika w wyniki bieżących prac swojego zespołu.
Możliwość zdefiniowania celów niezbędnych do osiągnięcia przez danego pracownika w trybie dziennym miesięcznym lub rocznym.
Możliwość zdefiniowania funkcji pełnionych przez danego użytkownika.
Możliwość przypisania procentowej odpowiedzialności za prowadzone strategie/klientów.
Wspracie dla Managera

Manager automatycznie dostaje informacje o wynikach pracy swojego zespołu, dzięki temu wie, kto najlepiej wykonuje powierzone mu obowiązki. Nie musi poświęcać dodatkowego czasu na ocenę pracownika, wszystkie analizy generowane są automatycznie.

Wspracie dla Pracownika

Pracownik z łatwością może monitorować zakres swojej pracy oraz bieżące wyniki, widzi co musi poprawić oraz co zostało mu do wykonania. Ma jasno określony zakres obowiązków.

Wspracie dla Zarządu

Właściciel lub zespół zarządzający ma pełną kontrolę nad wynikami pracy zespołów. Nie musi poświęcać dodatkowego czasu i pieniędzy na oceny pracowników, ponieważ wszystkie wyniki generowane są automatycznie.

Wspracie dla Klienta

Klient ma możliwość oceniania pracy zespołu lub pracownika, przez którego jest obsługiwany. Jego opinia przypisana zostanie do sumy ocen końcowych i będzie miała wpływ na statystyki danego pracownika.

Umów się na bezpłatną konsultację!
Oferta Rapidlynx dostosowywana jest do sposobu funkcjonowania firmy.
Aby spersonalizować ofertę umów się na bezpłatną konsultację.
Lista leadów ubezpieczeniowych Zamknij
+