Menu

System ocen i gratyfikacji

Według ogólnoświatowych badań przeprowadzonych w 142 krajach przez instytut opinii społecznej Gallupa tylko 13% pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę. 63% pracowników ma niską motywację i nie angażuje się bezpośrednio w wykonywaną pracę lub nie utożsamia się z celami organizacji, a aż 24% z nich jest nieproduktywnych i nieszczęśliwych, co ma negatywny wpływ na ich wydajność oraz stosunek do innych współpracowników.

Źródło: http://news.gallup.com/poll/165269/worldwide-employees-engaged-work.aspx

Te same badania pokazują, że osób aktywnie zaangażowanych w swoją pracę jest tylko 17%, niezaangażowanych aż 68%, a takich pracowników, którzy wręcz mogą sabotować swoją pracę 17%.

Źródło: http://news.gallup.com/poll/165269/worldwide-employees-engaged-work.aspx

Jak więc zwiększać efektywność pracy oraz usprawnić proces zarządzania zasobami ludzkimi w firmie?

Dzięki rozwiązaniom dostarczanym przez Rapidlynx zarządzanie zasobami ludzkimi stanie się bardzo proste i dostępne z dowolnego miejsca. Zarząd lub Właściciel ma możliwość bieżącego kontrolowania postępów pracy Managerów, zespołów czy pojedynczych pracowników oraz szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia.

System wykorzystuje zaawansowane algorytmy do mierzenia wydajności i postępów pracy. Dzięki elastyczności systemu istnieje możliwość dostosowania dowolnych parametrów pomiarowych przypisanych do danego zespołu, pracownika czy pełnionych przez niego funkcji. Wydajność mierzona jest na kilka sposobów i w różnych odstępach czasowych, np. dziennym, miesięcznym, kwartalnym czy rocznym.

Dodatkowym atutem jest zastosowanie grywalizacji, na podstawie której generowana jest lista pracowników uwzględniająca osiągnięte przez nich wyniki. Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych gratyfikacji dla najlepszych pracowników w danym miesiącu, kwartale czy w bieżącym roku. Przyznane nagrody zostaną wtedy wyświetlone na posumowaniu grywalizacji.

Korzyści:
Podniesienie efektywności i wydajności pracy.
Usprawnienie procesu zarządzania zasobami ludzkimi.
Wprowadzenie Grywalizacji.
Podniesienie zaangażowania pracowników w bieżącą pracę i dążenia do osiągania wspólnych celów organizacji.
Motywowanie pracowników do osiągania lepszych wyników.
Sprawiedliwy i rzetelny system oceny pracy.
Podgląd bieżących wyników pracy managerów, zespołów i pojedynczych pracowników.
Możliwość błyskawicznej reakcji na pojawiające się zagrożenia wynikające z niskiej wydajności pracy.
Możliwość oceniania dostarczanych usług lub produktów przez klientów.
Wgląd kierownika w wyniki bieżących prac swojego zespołu.
Wspracie dla Managera

Manager automatycznie otrzymuje informacje o wynikach pracy swojego zespołu, dzięki temu wie kto najlepiej wykonuje powierzone mu obowiązki oraz gdzie niezbędne będzie dodatkowe wsparcie.

Wspracie dla Pracownika

Pracownik z łatwością może monitorować proces swojej pracy oraz bieżące wyniki, widzi co musi poprawić oraz czy osiąga zamierzone cele. Ma pewność, że zostanie sprawiedliwie oceniony na podstawie wykonywanych przez siebie obowiązków.

Wspracie dla Zarządu

Zarząd lub Właściciel ma pełną kontrolę nad wynikami pracy. Dzięki wprowadzeniu Grywalizacji zwiększa się zaangażowanie pracowników, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie wydajności pracy.

Wspracie dla Klienta

Klient ma możliwość oceniania pracy zespołu, przez który jest obsługiwany. Ma więc bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych mu materiałów lub usług.

Umów się na bezpłatną konsultację!
Oferta Rapidlynx dostosowywana jest do sposobu funkcjonowania firmy.
Aby spersonalizować ofertę umów się na bezpłatną konsultację.
Lista leadów ubezpieczeniowych Zamknij
+