Menu

Prowadzenie strategii

Brak odpowiednio skonstruowanej strategii dla struktury wewnętrznych procesów lub podczas pracy z klientem prowadzi zazwyczaj do niskiej efektywności organizacji pracy. Natomiast brak organizacji może skutkować dużą chaotycznością w komunikacji zarówno tej wewnątrz organizacji jak i tej zewnętrznej (np. z klientem).

Jak więc firma może wspomóc pracownika, tak aby jego praca była bardziej efektywna i przynosiła większe zyski dla organizacji?

Niezbędnym wsparciem jakie pracodawca może udzielić swoim pracownikom zdecydowanie jest dobór odpowiednich narzędzi oraz wewnętrzna organizacja zasad pracy (np. z klientami, współpracownikami, kontrahentami itp.).

Jeśli pracodawca zapewni pracownikowi przejrzysty model prowadzenia klienta oraz zasady jakich powinien przestrzegać, to z pewnością pomoże mu to w osiąganiu lepszych wyników oraz bycie bardziej zaangażowanym w swoją pracę. Jeśli dana branża wymaga pośredniego lub bezpośredniego kontaktu z klientami, to dzięki wprowadzeniu strategii pracodawca ma pewność, że zostaną oni obsłużeni w prawidłowy i profesjonalny sposób.

 

Czym są strategie i w jakim celu się je buduje?

 W Rapidlynx udostępniamy naszym klientom rozwiązania, które pozwolą im na tworzenie spersonalizowanych i dowolnych strategii będących podstawą pracy zespołów.

Strategia jest więc zbiorem zasad i działań, którymi organizacja kieruje się w realizacji procesów wewnętrznych i zewnętrznych. System pomaga zebrać te działania i zdefiniować je jako wykonywane cyklicznie zdania tworzone w zależności od potrzeb i branży firmy.

Strategie zewnętrzne to takie, które realizowane są na potrzeby klientów czy kontrahentów, a wewnętrzne to wszystkie te, które tworzy się na potrzeby organizacji. W zależności od specyfiki branży i danej firmy mogą występować zarówno strategie wewnętrzne, zewnętrzne jak i mieszane.

Budowanie strategii jest więc tworzeniem drogi prowadzącej do osiągnięcia zamierzonych celów, bądź planów określonych przez organizację czy klienta. Dzięki określeniu zadań cyklicznych, długoterminowych czy krótkoterminowych oraz zaplanowaniu ich realizacji mamy pewność, że wyznaczone cele zostaną zrealizowane.

Korzyści:
Wewnętrzna organizacja pracy.
Planowanie strategii krótkoterminowych i długoterminowych.
Realizacja założonych planów.
Tworzenie cyklicznych zadań i automatyzacja procesów.
Wgląd kierownika w wyniki bieżących prac swojego zespołu.
Uniknięcie konsekwencji związanych z niedopełnieniem obowiązków wobec klientów.
Możliwość szybkiego reagowania na pojawiające się problemy przy realizacji strategii.
Wspracie dla Managera

Manager prowadzący daną strategię ma możliwość błyskawicznego realizowania założeń organizacji. Otrzymuje zwięzłą informację na temat zadań jakie powinny zostać wykonane oraz określony czas ich realizacji.

Wspracie dla Pracownika

Pracownik otrzymuje konkretne zadania do wykonania. Rozliczany jest na podstawie przebiegu ich realizacji, wyniku prac oraz terminowości.

Wspracie dla Zarządu

Zarząd lub Właściciel ma pełną kontrolę nad funkcjonowaniem organizacji. Dzięki jasnemu określeniu celów strategicznych, terminów oraz zasobów ma pewność, że zostaną one wykonane na czas.

Wspracie dla Klienta

Stworzenie strategii pomaga w prowadzeniu klienta oraz określeniu jego potrzeb i oczekiwań. Klient ma pewność, że otrzyma na czas zamówione usługi lub produkty. Ma też bieżący wgląd w przebieg procesu realizacji.

Umów się na bezpłatną konsultację!
Oferta Rapidlynx dostosowywana jest do sposobu funkcjonowania firmy.
Aby spersonalizować ofertę umów się na bezpłatną konsultację.
Lista leadów ubezpieczeniowych Zamknij
+