Menu

Moduł powiadomień

Często nadmiar codziennych obowiązków prowadzi do powstawania zaległości w realizacji bieżących zadań, a co za tym idzie istnieje większe prawdopodobieństwo, że coś zostanie pominięte lub zapomniane.

Jak poradzić sobie z przeciągającymi się realizacjami lub brakiem kluczowych informacji?

 System oferuje wiele funkcji, które usprawniają proces zarządzania i organizację czasu pracy. Wielokrotnie jednak pojawiają się takie sytuacje, w których możliwość wykonania zadania jest znacznie ograniczona lub wręcz niemożliwa ze względu na brak niezbędnych materiałów lub danych. W takiej sytuacji warto skorzystać z rozwiązań jakie oferuje moduł przypomnień.

W każdym zadaniu użytkownik ma możliwość ustawienia tzw. „przypomnienia” dla innego użytkownika lub grupy użytkowników. Z poziomu wiadomości w danym zadaniu określa zapotrzebowanie na materiał oraz ustala datę do kiedy musi go otrzymać. Użytkownik, który zobowiązany jest do jego dostarczenia otrzymuje stosowne powiadomienie, a informacja ta pojawia się w jego module przypomnień. Przed upływem określonego terminu użytkownik będzie dostawał dodatkowe powiadomienia na temat konieczności uzupełnienia niezbędnych danych, materiałów lub wykonania określonej akcji.

 

Narzędzie daje możliwość ustalenia z jakiego powodu przeciąga się realizacja konkretnego zadania oraz na jakim etapie jest ona wstrzymywana.

Korzyści:
Pełna kontrola nad realizacją zadania.
Informacja na temat brakujących materiałów.
Przypomnienia dla użytkowników.
Wiadomo na jakim etapie utknęło zadanie i kto aktualnie odpowiada za opóźnienia w realizacji.
Wspracie dla Managera

Manager ma możliwość diagnozowania problemów w zadaniach oraz przeciągających się realizacji. Może sprawnie zareagować na wszystkie pojawiające się zagrożenia.

Wspracie dla Pracownika

Pracownik ma możliwość zgłoszenia braków w zadaniu oraz ustawienia stosownych powiadomień. Nie zostanie obarczony winą za opóźnienia w realizacji nie wynikające z jego winy.

Wspracie dla Zarządu

Zarząd lub właściciel ma pewność, że procesy w firmie przebiegają w sposób prawidłowy. Ma również możliwość szybkiego zdiagnozowania przyczyny przeciągających się realizacji.

Wspracie dla Klienta

Klient dostaje stosowną informację jakie materiały i do kiedy musi dostarczyć, aby zadanie zostało zrealizowane na czas. Automatyczne przypomnienia sprawią, że nie zapomni o wskazanym terminie.

Umów się na bezpłatną konsultację!
Oferta Rapidlynx dostosowywana jest do sposobu funkcjonowania firmy.
Aby spersonalizować ofertę umów się na bezpłatną konsultację.
Lista leadów ubezpieczeniowych Zamknij
+