Menu

Indywidualny panel administracyjny

Niezbędnym i kluczowym elementem dobrego zarządzania jest wiedza na temat aktualnego stanu przedsiębiorstwa. Wraz ze wzrostem firmy dochodzi więcej informacji, szczegółów czy obowiązków których dopilnowanie staje się coraz większym wyzwaniem.

W Rapidlynx rozumiemy potrzeby naszych klientów dlatego stworzyliśmy dynamiczny panel startowy, który automatycznie dostosowuje się do pełnionej przez użytkownika funkcji. Każdy pracownik otrzymuje tylko takie informacje, które są mu niezbędne w wykonywanej pracy.

 W panelu startowym zawarte są wszystkie najważniejsze informacje oraz podsumowania bieżących prac. Z tego miejsca użytkownik z łatwością może poruszać się po systemie i wykonywać swoje obowiązki.

Dane pokazywane w kokpicie mogą zostać w łatwy sposób skonfigurowane na potrzeby konkretnego użytkownika, inne informacje otrzyma manager, a inne szeregowy pracownik. Dla właściciela przygotowany został moduł, który w sposób selektywny przedstawia najważniejsze dane i informacje na temat aktualnego stanu firmy, jak również bieżący postęp prac w zespołach.

Korzyści:
Wszystkie najważniejsze informacje i podsumowania zebrane w jednym miejscu.
Ułatwiona nawigacja po systemie.
Każdy użytkownik otrzymuje tylko interesujące go informacje, panel dostosowywany jest w zależności od pełnionej funkcji czy stopnia odpowiedzialności.
Konfigurowalny panel dla Właściciela/Zarządu, w którym zawarte są najważniejsze informacje na temat obecnej sytuacji i procesów w firmie.
Podgląd bieżących wyników pracy zespołów, managerów i pojedynczych pracowników.
Indywidualny kokpit dla Twoich klientów.
Wspracie dla Managera

Manager automatycznie dostaje informacje o wynikach pracy swojego zespołu. W każdej chwili ma możliwość zareagowania na pojawiające się zagrożenia i problemy. Na bieżąco monitoruje pracę podległych mu pracowników. Ma możliwość zarządzania swoim zespołem z jednego miejsca.

Wspracie dla Pracownika

Pracownik otrzymuje tylko takie komunikaty, które dotyczą jego stanowiska pracy, nie musi poruszać się w gąszczu zbędnych informacji. Zawsze wie jakie zadania ma do wykonania w danym momencie, może też z łatwością monitorować postępy swoich prac.

Wspracie dla Zarządu

Właściciel lub zespół zarządzający ma pełną kontrolę nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W jednym miejscu otrzymuje podsumowania wszystkich najważniejszych procesów.

Wspracie dla Klienta

Klient otrzymuje dostęp do własnego panelu administracyjnego, z którego może na bieżąco monitorować przeprowadzane dla niego prace. Z tego miejsca może również dostarczać niezbędne materiały i komunikować się z zespołem.

Umów się na bezpłatną konsultację!
Oferta Rapidlynx dostosowywana jest do sposobu funkcjonowania firmy.
Aby spersonalizować ofertę umów się na bezpłatną konsultację.
Lista leadów ubezpieczeniowych Zamknij
+