Menu

Inteligentne diagnozowanie problemów

Moduł inteligentnego diagnozowania problemów to narzędzie, które zrewolucjonizuje pracę Twojej firmy. Od teraz żadne zagrożenie wynikające z niedopatrzenia czy braku realizacji założonych celów nie przejdzie niezauważone.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom system inteligentnie zdiagnozuje wszystkie pojawiające się problemy mogące mieć wpływ na dezorganizację pracy firmy oraz kontakt z kontrahentami. System automatycznie generuje listę aktualnych zagrożeń wynikających z realizacji zadań, planowania bądź innych ustalonych parametrów. Każdy pozycja na liście opisana jest w szczegółowy sposób, a użytkownik otrzymuje niezbędne informacje:

- u jakiego klienta zdiagnozowano problem,

- który zespół lub pracownik odpowiada za tego klienta,

- wygenerowany automatyczny opis problemu,

- jeśli problem wynika z zaległości w realizacji umowy, system pokaże jak duża jest to zaległość.

Korzyści:
Inteligentne diagnozowanie problemów pojawiających się w codziennej pracy.
Możliwość błyskawicznej reakcji na pojawiające się zagrożenia.
Automatyczne raportowanie nierozwiązanych problemów bezpośrednio do przełożonego.
Wgląd kierownika do wszystkich problemów pojawiających się w zespołach.
Możliwość uniknięcia konsekwencji związanych z niedopełnieniem obowiązków wobec klientów.
Uniknięcie nawarstwiania się problemów.
Wspracie dla Managera

Manager automatycznie dostaje informacje o pojawiających się problemach w zespołach, którymi kieruje. Daje mu to możliwość błyskawicznej reakcji na pojawiające się zagrożenia.

Wspracie dla Pracownika

Pracownik zawsze jest informowany o wynikach swojej pracy, w każdym momencie wie jakie zadania ma do wykonania i może zareagować, jeśli pojawią się w nich jakieś problemy.

Wspracie dla Zarządu

Właściciel lub zespół zarządzający ma pełną kontrolę nad pracą całej firmy. Szybka reakcja na pojawiające się problemy spowoduje, że nigdy nie zostanie zaskoczony informacją o tym, że klient nie otrzymał zamówionej usługi czy produktu.

Wspracie dla Klienta

Automatyczne diagnozowanie problemów daje możliwość ich błyskawicznego rozwiązania, a co za tym idzie Twoi klienci zawsze zostaną obsłużeni w profesjonalny sposób.

Umów się na bezpłatną konsultację!
Oferta Rapidlynx dostosowywana jest do sposobu funkcjonowania firmy.
Aby spersonalizować ofertę umów się na bezpłatną konsultację.
Lista leadów ubezpieczeniowych Zamknij
+